Wettelijke vermeldingen

Apotheek: Apotheek Medimalle

Hoogstraatsebaan 9

2390 Malle

Hoofdapotheker: Sofie Jacobs

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0835.500.392

Machtigingsnummer APB: 114002

Telefoonnummer: 03 312 16 31

Intellectuele eigendom

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.